Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.1. Emotsionaalne intelligentsus

Signe Vesso, Kaupo Saue

Rõõm on tõdeda, et järjest enam juhte on aru saanud, et meeskonna arengu võti peitub isiksuse arengus. Juhi olemus ja isiksus kõnelevad valjemini kui sõnad. Seetõttu tuleb õppida oma isiksust tundma, mõjutama ja juhtima.


Emotsionaalse intelligentsuse (EQ) arendamiseks ei piisa raamatute lugemisest, loengute kuulamisest ega lühiseminaride külastamisest. Uute oskuste omandamine nõuab harjumuspäraste uskumuste ja veendumuste süsteemi revideerimist j...