Koolitus ja arendus

6.9. Elamuslik õppimine – seikluskoolitus

Signe Vesso


Elamuste ja kogemuste kaudu õppimine on inimeste loomulik viis areneda. Seikluskoolituse ülesanne on pakkuda võimsaid emotsioone, mis töödeldakse inimese, rühma ja instruktori abiga kogemusteks. Seikluskoolituse juhendaja peab hoolega läbi mõtlema, mida ta tahab selle tegevusega õpetada. 


Seikluskasvatus on Eestis jõudsalt arenev pedagoogiline suund, mida on rakendatud huvihariduses ja vabaajategevust koordineerivates asutustes. Samuti pakuvad seikluskoolitu...