Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

12.2. E-õppe rakendamine organisatsioonis Tallinna Tehnikaülikooli näitel

Marge Kusmin,

tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuse juhataja


Hea hariduse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks peavad haridusasutused olema konservatiivsed ning kaaluma hoolega muudatusi, mida õppeprotsessis rakendatakse. Uuendused jõuavad haridusse uuringute kaudu, kus uuendust on põhjalikult analüüsitud, sihtrühmades testitud ja kirjeldatud tegureid, millega uuenduse rakendamisel on vaja arvestada. Oluline on ka õpetajate omavaheline suhtlus, edulugude tutvustamine ja k...