Koolitus ja arendus

6.6. E-õpe ja e-kursused

Mart Laanpere


Järjest enam töötatakse Eesti haridusasutustes välja e-õppe materjale ja e-kursusi, et rikastada traditsioonilist õpet. E-õppest on saamas oluline meetod õppiva organisatsiooni arendamisel. Järgmise sammuna hakkab tõenäoliselt kasvama e-õppe levik organisatsioonide sisekoolitusprogrammides.


Mis on e-õpe ja milliseid võimalusi 


pakub e-õpe ettevõtetele?

E-õppe mõiste võeti kasutusele 1998. aastal. Eeskujuks o...