Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3.5.1. Digivahendite roll õppeprotsessis: õpihaldussüsteemid

Veronika Rogalevitš, Tallinna ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloog

Digivahenditel on õppeprotsessis tähtis roll. Kindlasti ei tohi neid läbimõtlemata ja tööprotsesse planeerimata kasutusele võtta. Keskseid abivahendeid õppeprotsessi toetamisel on õpihaldussüsteem ehk e-õppekeskkond. Peab aga silmas pidama, et e-õppekeskkond on vaid toetav vahend. Õppida tuleb kombineerit...