Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2. Arendus- ja koolitus-meetodite valiku põhimõtted

Õpetamisprotsessi osad on sisu ja protsess

Koolituse sisu on õpetatav teema. Koolituse protsess on selle teema edasiandmine: kinnistavad harjutused, matkemängud, küsimustikud ja tagasiside.

Koolituses saab kasutada ja omavahel kombineerida eri­nevaid meetodeid. Tähtis on loovus ja meetodite kom­bineerimisoskus nii, et need toetavad eesmärgi saa­vutamist (vt võimalikke metoodikaid: http://com­mons.ucalgary.ca/about/).

Koolitusmeetodid

  • Loen...