Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.15. Animatsioon kui loominguline meeskonnatöö meetod

Sondra Lampmann, Nukufilmi Lastestuudio, töötubade juhendaja, õpetaja

Mis on üldse animatsioon, kas ainult multikad ja meelelahutus mudilastele? Et aimu saada, piilume kaadri taha.

Animatsioon ümbritseb meid tegelikult kõikjal. Meid ümbritsev keskkond on tulvil liikuvaid reklaame, ribareklaame ja infotahvleid. Kui avada internet, teler või muu meediakanal, siis vaatab kõikjalt vastu liikuv pilt. Kui...