Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.10.3. 360-kraadise 
tagasiside kasutamise näited

Signe Vesso


Näidetes on tegevuskava koostamisel arvestatud konkreetset organisatsiooni, hoiakuid, suhtumisi ning valmisolekut.


Näites 1 töötasid juhid ise endale välja arenguvaldkonnad ja hakkasid üheskoos arengut jälgima. 360-kraadine tagasiside oli seotud juhtide omavahelise arendava juhendamise programmiga.


Organisatsioon: keskmise suurusega ettevõte. Osa võtsid tippjuht ja kõik keskastmejuhid, samuti esmatasandi liidrid.