Koolitus ja arendus

6.10. 360-kraadine tagasiside

Signe Vesso


360-kraadine tagasiside on üksikisiku asjatundlikkuse ja arenguvõimaluste hindamismeetod. Andmeid kogutakse mitmest allikast: vahetult juhilt, kolleegidelt, alluvatelt ning hinnatavalt endalt, vajadusel ka klientidelt või koostööpartneritelt. 


Eestis piirdutakse enamasti organisatsioonisisese hindamisega, partneritelt ja klientidelt küsitakse tagasi­sidet harvem. Traditsiooniliselt saab töötaja tagasisidet ühest suunast: otseselt juhilt (90-kraadine tagasisi...