Kommunikatsioon

7. Riski- ja kriisikommunikatsioon

Riski- ja kriisikommunikatsioon on suhtekorralduses vaieldamatult väga olulised, sest on ju kriis (kreekakeelsest sõnast κρίσις – kohtupäev) see hetk, mis paneb proovile organisatsiooni tugevuse. Eelkõige selle, kui hästi suudetakse pingelises olukorras toime tulla, kui häid ja toimivaid suhteid on suudetud sidusrühmadega üles ehitada jne.

Kui kriisikommunikatsioon on Eestis kiirelt arenenud ning organisatsioonid mõistavad kriisiks valmistumise tähtsust (kindel on ainult s...