Kommunikatsioon

Tutvustus

4.3.1. Organisatsiooni sõnumistrateegia

Üks olulisemaid etappe avalikkussuhetes uuringute ja planeerimise järel on kommunikatsiooniprotsess, kuna see on suhtekorraldustöö kõige nähtavam osa. Suhtekorraldusprojektides on just sõnumite kommunikatsioon see, millega viiakse otsused täide. Ehk siis: kogu suhtekorraldusprotsessi edukus sõltub tegelikult kommunikatsiooniprotsessi edukusest, sõnumite täpsest fokuseerimisest ja edastamisest ning ka nende põhjal tagasiside kogumisest.

Kommunikatsiooniprotsessi eesmärk organisatsioo...