Kommunikatsioon

Tutvustus

6.2.2. Integreeritud 
turunduskommunikatsiooni elemendid

Inimeste teadvuses võrdub turundus või turunduskommunikatsioon tihtipeale reklaamiga. Tegelikult on turunduskommunikatsiooni vahendeid loomulikult palju rohkem. Lisaks erinevatele reklaamiliikidele kuuluvad siia kõik uue meedia võimalused, meediasuhtlus ja muud PR-tehnikad, pakendid ja POS-i (ingl k point of sale) materjalid, üritused ja toodete proovimine (ingl k sampling), sponsorlus ja soovitamine (ingl k endorsement) aga ka müük, müügiedendus ja otseturundus.