Kommunikatsioon

3.8.3. Eesti Vabariik 100 kommunikatsioon

Annela Laaneots, TLÜ kommunikatsiooniõppejõud

Artikkel on valminud EV 100 kommunikatsioonijuhi Anneli Ohvrili artiklite põhjal (avaldatud kommunikatsiooniajakirjas Kaja detsembris 2016)

Eesti riigi loomisest möödub 2018. aastal sada aastat. Tegemist on riigi ajaloo olulisima tähtpäevaga, mis puudutab kõiki elanikke.