Kommunikatsioon

Tutvustus

4.9. Avalik esinemine ja auditooriumi mõjutamine

Esinemine ning kolleegide esinemiste ettevalmistamine kuuluvad oluliste osadena avalikkussuhete korraldamise töö juurde. Ajakirjandusega suhtlemine esitab ka iga päev esinema harjunud inimesele lisanõudmisi, millest on juttu teabevara 7. peatükis (“Meediasuhted”).

Üldine ettevalmistus, esinemiskogemus ning veenmisoskus tuleb siiski kasuks nii meediasuhtluse vallas kui ka näiteks oma ideede kaitsmisel igapäevatöös. Argumenteerimisoskus ning olulisemate veenmismeetodite tundmine on hädava...