Kommunikatsioon

Tutvustus

4.6. Vabaühenduse kommunikatsioon

Kirsti Ruul, OÜ PR Partner strateegiline konsultant

Vabaühendused ehk kodanikuühendused on mittetulunduslikud organisatsioonid, kelle tegevusalad ulatuvad lastekaitsest põllumajanduseni. 2014. aasta 1. aprilli seisuga oli mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud ligi 30 000 mittetulundusühingut. Mittetulundusühingute hulka kuuluvad ka erakonnad, kuid erakondade kommunikatsioon käib poliitilise kommunikatsiooni alla (vt ptk 10).