Kommunikatsioon

Tutvustus

6.1. Sissejuhatus: turundus, bränd ja turunduskommunikatsioon

Turundus on tänapäevase ärijuhtimise keskseid mõisteid, protsess, millega ettevõtetes, mõnda aega juba ka avalikus ning kolmandas sektoris pidevalt kokku puututakse. Hoolimata sellest, või ka just seetõttu, et turundus on muutunud nii kõikehõlmavaks, ei ole seda lihtne üheselt ja arusaadavalt defineerida.

Tihti räägitakse turundusest kui väärtuse loomisest tarbija ja ettevõtte jaoks. Ameerika turundusassotsiatsiooni (American Marketing Association (AMA)) ametlik definitsioon peab tu...