Kommunikatsioon

3.9.2. Eesti suhtekorraldusjuhtumid

Kristel Abel, Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni instituudi lektor

Eestiski tõusevad esile mitmed keerulised suhtekorraldusjuhtumid. Esimesena tuleks kindlasti mainida Estonia reisilaeva uppumist. Toona, 1994. aastal oli kommunikatsioon ja suhtekorraldustöö veel üsna tagasihoidlikul tasemel, mis toimunut analüüsides ka selgelt esile tuleb. Teine suurem kriis oli 2001. aasta Pärnu metanoolitragöödia, mille tagajärjel hukkus 68 inimest. Viimati nimetatud kriisi puhul osalesid...