Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12.1.1. Vastutustundliku ettevõtlusega seotud mõisted

Jätkusuutlikkus ehk kestvus


Vastutustundlik ettevõtlus on tihedalt seotud jätkusuutlikkusega. Võib öelda, et vastutustundliku tegevusega töö-, turu- ja looduskeskkonnas ning kogukonnas panustab ettevõte otseselt või kaudselt enda kestlikkuse tagamisse (mõnel juhul läbi jätkusuutlikult toimiva ühiskonna või kogukonna).


Sotsiaalne ettevõtlus

Sageli peetakse sotsiaalset ettevõtlust ja vastutustundlikku ettevõtlust samasisuliseks, mida need ...