Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12.1. Vastutustundliku ettevõtluse mõju ühiskonnale

Igasugune ettevõtlus mõjutab ühiskonda. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab võimalikult positiivse mõju. See tähendab ka negatiivse mõju vähendamist ja positiivse panuse suurendamist. 


Olenevalt mõju iseloomust seisneb ettevõtete ühiskondlik vastutus majanduslikus, sotsiaalses ja keskkonnaalases vastutuses.


Ettevõtte ühiskondlik vastutus tähendab majandusliku, keskkonna ja sotsiaalse mõõtme lõimimist ettevõtte j...