Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12. Vastutustundlik ettevõtlus

Ingliskeelse termini corporate social res­ponsibility (üha enam ka lihtsalt cor­porate responsibility) vasteks eesti kee­les on sünonüümsed “vastutustundlik ettevõtlus” ja “ettevõtte ühiskondlik vastu­tus”. Sõna “sotsiaalne” kasutus eesti keeles ei ole küll vale, ent võib jätta eksliku mulje üksnes sotsiaalse sisuga tegevustest, samas kui teema ise on tunduvalt laiem ning tegevusala mitmekesisem.


Vastutustundlik ettevõtlus tähendab ettevõtte juhtimise ja igapäevase te...