Kommunikatsioon

Tutvustus

6.10.1. Valmistumine turundusalasteks kriisideks

Kui laia lõpptarbijaskonnaga ettevõte koostab endale korporatiivse kriisiplaani, võib samas määratleda ka potentsiaalsed kriisid turundustegevuses ning turunduskampaaniates. Eelpool oli juba juttu mõnedest turundusalastest kriisidest, nagu toodete turult tagasikutsumine või tarbija reageeringud, siinkohal vaatleme mõningaid ennetavaid tegevusi.

Ühe turundusalaseid kriise ennetava tegevusena võiks nimetada nn tarbijakomisjoni kokkukutsumist ja kasutamist. Tarbijakomisjon on 10 –12 liikm...