Kommunikatsioon

3.5. Uuringud kommunikatsioonikampaaniate planeerimisel ja elluviimisel

Esta Kaal, Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni instituudi teadusjuht

Uuringuid kasutatakse nii kommunikatsioonistrateegia väljatöötamisel kui ka konkreetsete programmide-kampaaniate ajal tekkivate küsimuste lahendamiseks, samuti hilisemal tegevuse jälgimisel. 


Uuringud toetavad ettevõtte kommunikatsioonikorraldust ning tagavad otsuste tegemiseks vajaliku info süsteemse ja eesmärgipärase kogumise, analüüsi ning tõlgendamise protsessi.


U...