Kommunikatsioon

3.5.1. Uuringud 2012. aastal

Esta Kaal, Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni instituudi teadusjuht

Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides on uuringute kasutamine objektiivse alusinfona turundus- ja kommunikatsioonitegevuse planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Paljuski on selleks kaasa aidanud uuringuid puudutava kirjanduse levik, spetsiaalsete ainete lülitamine kõrgkoolide õppekavadesse ning uuringutulemuste sagedane kajastamine massimeedias. Ei ole ka...