Kommunikatsioon

Tutvustus

6.8.2. Uuele turule sisenemine Aura kaubamärgi näitel

Enamasti kaaluvad Eesti ettevõtted uutele turgudele laienemist kavandades ühe esimese variandina meie lähinaabreid, sealhulgas ka Lätit ja Leedut. Nende turgude kasuks räägib geograafiline lähedus, mis hoiab madalal logistikakulud, samuti panustatakse Balti riikide rahvaste ühtekuuluvustundele ning nii tarbimiskultuuri, ärimaastiku- kui ka rahvuskultuuri sarnasusele. Leitakse, et teiste riikide turgudega võrreldes on kõige kergem siseneda ning läbi lüüa just Eesti lõunanaabrite juures. 


<...