Kommunikatsioon

Tutvustus

6.3.2. Turundusplaanid

Turundusplaanid kasvavad välja organisatsiooni üldisest strateegiast ning võivad olla iseloomult nii strateegilised kui ka taktikalised, lühema ja pikema ajahorisondiga. Väga levinud on aastased brand’iplaanid, millel on olemas nii strateegiline element kui ka detailne kava selle kohta, millised on selle brand’iga seotud turundustegevused aasta jooksul.


Üks võimalik turundusplaani struktuur on järgmine:


  • executive summary

  • turusituatsiooni analüüs/a...