Kommunikatsioon

Tutvustus

6.8.1. Turunduskommunikatsiooni ettevalmistamine uuele turule sisenemisel

Iga turundusotsus on eraldi komponent, mis mingis situatsioonis annab kliendile infot. Kokkuvõttes võib see mõjutada tarbija ettekujutust toodetest/teenustest ning loomulikult ka ettevõttest.

Turunduse väljatöötamiseks uuel turul on otstarbekaim alustada klassikalise marketing mix’i neljast P-st.

1. Toode – Product

Ühelgi turul ei müüda tegelikult teenust või toodet, vaid tarbija rahulolu. Seega tuleb oma toote/teenuse ja uue turu sobivuse selgitamiseks esitada järgmised küs...