Kommunikatsioon

3.9.1. Tuntumaid suhtekorraldusjuhtumeid maailmas

Kristel Abel, Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni instituudi lektor

Tylenoli juhtum

Rahvusvaheliselt tuntud suhtekorraldusjuhtumite analüüs on oluline osa juba ülikooli kommunikatsioonieriala sissejuhatavates ainetes. Näiteks Johnson & Johnsoni Tylenoli-juhtumi kui tulemusliku kriisikommunikatsiooni näiteta ei saa hakkama ükski hea suhtekorraldusõpik. Meenutuseks: 1982. aastal said seitse inimest pärast Tylenoli kasutamist tsüaniidimürgituse, ...