Kommunikatsioon

5.5.3. Teleintervjuu

Televisiooni reageerimiskiirus on oluliselt aeglasem, kui võrguväljaannetel, raadiol või kirjutaval pressil. Toimetustel on piiratud arv kaameraid (uudistetoimetustel keskmiselt 2 või 3) ja ootamatuteks sündmusteks on neil sageli vaja terve päevakava ringi korraldada. Arvestada tuleb ka võttekohta jõudmiseks kuluva ajaga. Siiski on televisioon väga oluline infokanal, kus edukas esinemine eeldab tunduvalt suuremat ettevalmistust ja kogemust kui muu meedia puhul.

Teleintervjuu puhul t...