Kommunikatsioon

Tutvustus

3.5.3.2. Süvaintervjuu ja fookusgrupp

Standardiseerimata (etteantud vastusevariantideta) individuaalintervjuu e süvaintervjuu all mõistetakse avatud küsimustega, vestluslikus laadis toimuvat küsitlust, kus uurija eesmärk on saada infot uuritava nähtuse kohta sellega seotud inimeste tõlgenduse kaudu.

Fookusgrupp on struktureeritud küsitluskava järgi toimuv vestluslik grupiintervjuu, mis on sageli rikastatud mitmesuguste vastajate loomingulisust ja/või spontaansust toetavate tehnikate või testi elementidega ning mille ees...