Kommunikatsioon

5.4.7. Suhtlemine <em>online</em>-ajakirjandusega

Holger Berg, Delfi toimetaja

Online-meediast on saanud keskne teavitaja ja meelelahutaja ning sellel on üha suurem roll ühiskondliku debati suunaja ja inimeste seisukohtade mõjutajana. Internet meediumina edestab televisiooni, raadiot ja trükimeediat info liikumise kiiruse, hulga ja vahetu tagasiside võimaluse poolest. Online-meedia nüanssidega arvestamine on edukaks avalikkusega suhtlemiseks hädavajalik.
Mida tuleks suhtekorraldajatel online-väljaan...