Kommunikatsioon

Tutvustus

3.10.3. Suhtekorraldustegu 2004

Konkursi “Suhtekorraldustegu 2004” parimad projek­tid olid Riigimetsa Majandamise Keskuse projekt “Istuta oma puu!” ärisektoris ja Eesti Sotsiaalprogram­mide Keskuse projekt “Kui armastus teeb haiget” avaliku ja kolmanda sektori kategoorias. Eriauhinnad anti Kaitsejõudude peastaabi mainekujundusele seoses operatsiooniga “Iraagi vabadus” ning Tallinna Lastehaigla toetusfondi 2004. aasta heategevuslikele sotsiaalkampaaniatele.

Konkursil hinnatakse häid sisekommunikatsiooniprojekte, in...