Kommunikatsioon

18. Suhtekorralduse professionaalsus: eetika ja kvaliteedistandardid

Igal suhtekorraldajal tuleks endalt küsida: “Mida pean te­ge­ma, et olla professionaalne ja mind usal­da­taks kui PR-spetsialisti?”


Demokraatlikus ühiskonnas on kõigil gruppidel võrd­ne õigus oma huvisid kaitsta. Professionaalne suh­tekor­ral­dus toimib tasakaalustava, läbirääkiva jõuna, mis viib organisatsiooni ja avalikkuse huvid teineteisele lähemale. Tippjuhid vajavad professionaalseid nõuand­jaid, et vastu võtta eetilisi otsuseid.


Professionaalne suhtekorraldaja on ...