Kommunikatsioon

12. Suhtekorralduse ajalugu

Kui vaadata aegade hämarusse, võib suhtekorralduse tinglikuks alguseks pidada aega, kui inimesed asusid elama suguharudena ning ühe inimese saatus hakkas sõltuma teistest suguharu liikmetest. Tsivilisatsioon vajab funktsioneerimiseks kommunikatsiooni, kok­kulep­peid, konsensust ja koostööd.

Kreeka filosoofid kirjutasid avalikkuse tahtest, kuigi nad ei kasutanud terminit avalik arvamus. Rooma im­pee­riu­mi linnakultuur omistas arvamusprotsessidele suuremat kaalu. Osa fraase ...