Kommunikatsioon

Tutvustus

6.3.1. Strateegiline planeerimine

Turunduse ja turunduskommunikatsiooni planeerimine algab üldisest strateegilisest planeerimisest, mis on kogu organisatsiooni tegevuse selgrooks. Lihtsustatult öeldes tegeleb strateegiline planeerimine selliste filosoofiliste küsimustega: kes ja kus me oleme; kuhu tahame jõuda; kuidas me sinna jõuame. 


Strateegilise planeerimise põhimõtted ja terminid on nüüdseks juba üldtuntud ja laialt kasutuses. Igal enesest lugupidaval ettevõttel ja asutusel on tänapäeval sõnastatud missioon ja vää...