Kommunikatsioon

Tutvustus

3.5.3.1. Standardiseeritud küsitlus

Standardiseeritud küsitlust võib läbi viia organisatsioon ise, juhul kui valim on selgelt piiritletud. Näiteks võib tagasiside saamiseks küsitleda ühe ürituse külastajaid või teha kommunikatsiooniauditi raames intervjuu kõigi firma või organisatsiooni töötajatega. Juhul kui kommunikatsiooniprogrammi eesmärgid puudutavad laiemaid rühmi (näiteks ühe linna või kogu Eesti elanikkond või mingis valdkonnas tegutsevad ettevõtted), on mõttekam tellida küsitlusteenus spetsialiseerunud uuringufirmalt, ...