Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12.11. Sotsiaalse turunduse, sotsiaalse partnerlusega turunduse ja ettevõtte ühiskondliku vastutuse seos

Sotsiaalne turundus

Tavapärasest turunduskontseptsioonist lähtuv tegevus eeldab tarbijate soovide rahuldamist. Sotsiaalse turunduse (ingl social marketing) puhul jääb samaks seisukoht, mille järgi organisatsioon peab määrama sihtturgude soovid ja vajadused, mida ta konkurentidest paremini peab rahuldama. Uus lähenemine on see, et firma peab oma eesmärkide saavutamisel arvestama nii tarbijate pidevaid vajadusi ja soove kui ka ühiskonna üldisi huve, mis võiva...