Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12.9. Sotsiaalne turundus ja sotsiaalkampaaniad

Sotsiaalse turunduse all mõistetakse kommunikatsiooniprogrammi, mille eesmärk on mõjutada inimeste hoiakuid ja sotsiaalset käitumist. Traditsioonilise turunduse keskmes on toode, sotsiaalne turundus keskendub ühiskondlikult olulisele teemale, täpsemalt ühiskonna liikmete teadlikkusele mingil olulisel teemal. Sellisel juhul töötab kommunikatsioon inimeste ja ühiskonna heaks, mitte turundaja hüvanguks. Inimesi ei mõjutata midagi ostma, vaid midagi mõistma, ja enamgi veel, midagi tegema, näiteks...