Kommunikatsioon

Tutvustus

4.12.12. Sotsiaalne ettevõtlus ja strateegiline filantroopia

Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Tähtis ühiskondlik muutus algab sageli ühestainsast ettevõtlikust indiviidist: ideekindlast inimesest, kes märkab probleemi ja näeb vaimusilmas uut lahendust, kellel on initsiatiivi selle visiooni nimel tegutseda, kes kogub kokku ressursid ja ehitab üles organisatsiooni, et seda visiooni kaitsta ja levitada, kellest lähtub energia ja keskendumus, et ületada vältimatu vastuseis ning kes parandab, tugevdab ja avardab seda visiooni, kuni ...