Kommunikatsioon

5.4.1. Sõnumi kujundamine

Proaktiivsete meediasuhete planeerimisel on kesksel kohal sõnumi kujundamine. Kui sõnumit ei suudeta edastada, ei täida meediakontakt eesmärki. Pingutused proaktiivsete meediakontaktide saavutamiseks ei aita eesmärkide saavutamisele kaasa, kui sõnumid ei ole läbi mõeldud. Sellepärast tuleb organisatsiooni põhisõnumid välja töötada juba kommunikatsiooni strateegilise planeerimise faasis (vt ptk 5.2.).


Lähtu põhieesmärgist

Organisatsiooni...