Kommunikatsioon

Tutvustus

3.6.2. Sõnumi edastamine ja vastuvõtmine, auditooriumi määramine

Eesti organisatsioonide kommunikatsiooniuuringust (Tartu ülikool, 2002) selgub, et väga paljudel organisatsioonidel on tõsiseid pettumusi seoses meedia ja ajakirjanikega. Kõige sagedamini heidetakse meediale ette ühe osapoole eelistamist vaidlusalustes juhtumistes ning sõltumist majanduslikest ja poliitilistest huvidest. Samuti tuuakse välja, et ajakirjanikud kui info vahendajad teevad palju vigu, ei oska teemasid asjatundlikult käsitleda ega ole nõus kajastatavaid valdkondi tundma õppima, se...