Kommunikatsioon

Tutvustus

6.2.6. Sisuturundus

Annela Laaneots, Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniõppejõud

Sisuturundus (content marketing) on kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb sisuturundus kvaliteetse meediaga, mistõttu on oluline, et sisuturunduslood oleksid lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud.
Sisuturundus on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vai...