Kommunikatsioon

Tutvustus

4.1. Sissejuhatus – organisatsiooni kommunikatsiooni eesmärgid

Organisatsioonis tegeletakse aktiivselt kommunikatsiooniga peamiselt järgmistel eesmärkidel:

l toetada organisatsiooni põhitegevust (näiteks tootmist ja müüki) sihtgruppide informeerituse ja positiivse imago abil (väline kommunikatsioon)

l kaasata töötajaid organisatisooni eesmärkide saavutamisse (sisekommunikatsioon).

Organisatsiooni kommunikatsioon hõlmab järgmisi tegevusi:

• organisatsiooni sõnumite formuleerimine