Kommunikatsioon

Tutvustus

4.5.2.1. Sisemine kommunikatsioon

Organisatsiooni sisemise kommunikatsiooni professionaalne ja läbimõeldud korraldamine on ka eduka välise kommunikatsiooni alus. Sellest, kas organisatsioonis info piisavalt liigub ning kas töötajad on piisavalt entusiastlikud ja motiveeritud, saavad ka välised sihtgrupid pidevalt otseseid ja kaudseid signaale. Suhtekorraldus firmast välja ei saa olla ainus prioriteet, samal ajal ning samasuguse intensiivususega peab tegelema ka firmasisese kommunikatsiooniga, mis on nii suhtekorraldus- kui pe...