Kommunikatsioon

Tutvustus

6.5.5.1. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

RMK on riigitulundusasutus, mis majandab riigimetsa ning loob mitmesuguseid võimalusi selle kasutamiseks. Aastate jooksul on RMK silma paistnud sihikindla ja professionaalse, kuid samas loova ning huumorivarjundiga kommunikatsiooniga. 


Tegevuse, sihtrühmade ja ka majandusliku edukuse põhjal on RMK kommunikatsioonitegevus keskmise avaliku sektori asutuse omast palju mitmekülgsem ja laiahaardelisem. Eelkõige eristub RMK paljudest teistest reklaami ja muude turunduskommunikatsiooni võ...