Kommunikatsioon

5.5.4. Raadiointervjuu

Raadiointervjuu andmisel kehtivad peaaegu samad nõuded, mis intervjuu puhul kirjutavale pressile või televisioonile.

Intervjuuks valmistumisel peab inimene teadma järgmist taustainfot:

  • mis on intervjuu või saate teema ja eesmärk?
  • kas intervjuu toimub ainult temaga või on tegemist vestlusega suuremas grupis?
  • kui tegemist on saate või vestlusringiga, siis milline on tema osa?
  • kes on intervjueerija?
  • kes on teised vestlusring...