Kommunikatsioon

5.4. Proaktiivsed meediasuhted

Proaktiivsete meediasuhete arendamiseks ehk selleks, et oma initsiatiivil firma või organisatsiooni tegemistest ja plaanidest massimeedia vahendusel teada anda, on järgmised klassikalised võimalused: ametlik pressiteade; pressikonverents; briifing; eksklusiivintervjuu; vestlusring; seminar; avalik pöördumine; muud avaldused pressile ja ekspertkommentaarid. Enamkasutatavad vahendid oma tegevusest teavitada on pressiteade ja pressikonverents.

...