Kommunikatsioon

5.4.2. Pressiteade

Üks levinumaid sõnumi edastamise viise meediale on info koondamine pressiteatesse. Just pressiteate puhul on raske ülehinnata eelmises peatükis kirjeldatut ehk sõnumi sisu, ent tähtsal kohal on ka vorm – korrektne struktuur, kirjutamise stiil ja keeleline korrektsus. Sealt edasi tuleb juba õigete kanalite, sihtajakirjanike ja edastamise aja valik.

Pressiteate kirjutamine võib tunduda lihtne. Tegemist oleks justkui suhtekorralduse ABC-ga, mida õpetatakse kommunikatsioonierialasid õppivat...