Kommunikatsioon

5.4.3. Pressikonverents ja infotund

Pressikonverentsi ja infotunni eesmärk on edastada ajakirjanikele infot. Tähtis on kohelda ajakirjanikke võrdselt, et kõik üritusel osalevad ajakirjanikud saaksid ühesugust infot. Pressikonverentse ja infotunde korraldatakse ainult väga tähtsate, kõrge uudisväärtusega info või sündmuse puhul, kus info väärtus kaalub üles ajalise investeeringu nii ajakirjanike kui ka organisatsiooni või ettevõtte esindaja jaoks. Suhtekorraldaja ülesanne on otsustada, kas info edastamiseks piisab uudis- ja/või ...