Kommunikatsioon

Tutvustus

6.3. Planeerimine

Planeerimisel kui tegevusel on tihtipeale kehv maine, sest hoolsate plaanipidajate puhul kiputakse kahtlustama, et neil kulub plaanide tegemiseks rohkem aega kui nende täitmiseks. Pealegi ollakse arvamusel, et “tõeline tegija” teab ju niigi, mida on tarvis teha ning tal ei ole selleks plaani vaja.


Kommunikatsioonitöös on liiga vähene planeerimine kindlasti levinum puudujääk kui üleplaneerimine. Ikka kipub olema nii, et esmajärjekorras tehakse ära jooksev töö ja kui sellest aega üle jää...