Kommunikatsioon

Tutvustus

4.3. Organisatsiooni kommunikatsiooni sihtgrupid

Organisatsiooni kommunikatsioon on suunatud konkreetsetele sihtgruppidele. Sõltuvalt organisatsiooni ning olukorra eripärast on kommunikatsioonil üks või mitu sihtgruppi.

Kommunikatsiooni sihtgrupid defineeritakse nende objektiivsete või subjektiivsete parameetrite alusel.

Sihtgruppidelt saadavat tagasisidet analüüsitakse ning tehtud järeldusi kasutatakse konkreetsete sihtgruppidega peetava kommunikatsiooni edasiseks tõhustamiseks.

Organisatsiooni kommunikatsioon...